บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดงาน ICON INNOVATION SHOWCASE 2023

Published August 21, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ICON INNOVATION SHOWCASE 2023 กันอย่างมากมาย ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอผลงานที่ได้ตั้งใจพัฒนา รวมถึงการประกาศทิศทางของบริษัทในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด