บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้จัด Demo Day ระบบ ICON Smart Sale

Published September 5, 2023
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามระบบงานใหม่ๆ ของบริษัทฯ จากงาน ICON Innovation Showcase 2023 และสนใจมาเข้าร่วม Demo Day ระบบ ICON Smart Sale Application ระบบที่ช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำเสนอข้อมูลการขายในเชิงลึกให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานบน Tablet ที่ช่วยให้งานขายมีประสิทธิ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยี
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด