บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้จัด Demo Day ระบบ Customer Portal With Line OA

Published September 6, 2023
เริ่ม Demo Day Group 2 อย่างต่อเนื่อง กับระบบ Customer Portal With Line OA ระบบที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกบ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่ลูกบ้านทำการจอง และมีบริการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น บริการแจ้งเตือนจ่ายชำระ บริการแจ้งซ่อม ฯลฯ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด