บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้จัด Demo Day ระบบ ICON Smart Sale

Published September 13, 2023
เริ่ม Demo Day Group 3 กับระบบ ICON Smart Sale Application ระบบที่ช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำเสนอข้อมูลการขายในเชิงลึกให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานบน Tablet ที่ช่วยให้งานขายมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัทฯ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด