บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำ Kick Off ระบบ ICON REM ให้กับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Published July 25, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสทางบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด