บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้จัด Demo Day ระบบ FastInspect และ FastCare

Published September 27, 2023
ตามมาติดๆ สำหรับการ Demo Product ใหม่ที่มาอยู่ภายใต้การดูแลของ ICON Framework กับระบบ Fastinspect แอพพลิเคชั่นสำหรับ Developer และผู้รับเหมา ใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง และ ระบบ Fastcare แอพพลิเคชั่นสำหรับ Developer และลูกบ้านเพื่อใช้งานหลังการขายเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจรับมอบอุปกรณ์ งานแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด