คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ (ภูเก็ต)

Published January 3, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ธิงเบอร์รี่ จำกัด ผู้จัดอบรมหลักสูตร T-REX Programe Transform Real Estate Xponential ได้ให้เกียรติเรียนเชิญผู้บริหาร คุณวรรณเทพหรูวิจิตร CEO ของบริษัท ฯ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ (ภูเก็ต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่อยู่ในวงการรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ ให้ได้เรียนรู้ทักษะจากตัวจริงเสียงจริง จากวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยและภูเก็ต ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด