บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ICON REM และระบบ ICON CM ให้กับบริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด

Published December 6, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และระบบ ICON CM ระบบบริหารงานก่อสร้าง ให้กับบริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ICON Framework ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด