ภาพกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท ICON Framework

Published January 15, 2024
กิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท ICON Framework
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และพนักงานประจำสาขาต่างจังหวัด โดยบรรยากาศเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานกับการแนะนำพนักงานใหม่ แล้วต่อด้วยการประกาศนโยบายของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการมอบของขวัญให้กับพนักงานรักองค์กรที่มีอายุงานครบ 10 ปี เป็นทองคำหนัก 1 บาท ขอขอบคุณพนักงานผู้โชคดีที่ได้ทุ่มเท ให้กับองค์กรของเราอย่างสุดความสามารถตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาครับ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด