บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go live ระบบ ICON Rental Management ให้กับบริษัท 192 รอยัล โลจิสติกส์ จำกัด

Published January 24, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go live ระบบ ICON Rental Management ให้กับบริษัท 192 รอยัล โลจิสติกส์ จำกัด ระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าภายในโครงการ และ ระบบบริหารจัดการรถยนต์ให้เช่า หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยระบบรองรับทั้งการเช่าแบบรายวัน – รายเดือน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ICON Framework ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด