ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go live ระบบ FASTInspect ให้แก่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)

Published January 31, 2024
ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go live ระบบ FASTInspect แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์(Developer) สำหรับการตรวจคุณภาพงานในขั้นตอนต่างๆ สำหรับโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง ให้แก่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบของ ICON Framework ทั้งนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าคนสำคัญต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด