บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go Live ระบบ ICON REM ให้แก่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Published February 13, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Go Live ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสทางบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด