บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Kick Off ระบบให้กับบริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด

Published March 21, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Kick Off ระบบ ICON Rental Management ระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าภายในโครงการ ระบบ ICON Smart Sale for Rental เป็น Application นำเสนอข้อมูลพื้นที่การเช่า ผ่านการทำงานบน Tablet รองรับระบบ Android และ iOS , ระบบ ICON Line OA Tenant Portal ระบบอำนวยความสะดวกผู้เช่า ผ่าน Line OA Application ที่่จะช่วยให้องค์กรมีช่องทางในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า และระบบ ICON PDPA Platform ระบบที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบ Cloud ให้กับบริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ICON Framework ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด