กิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 บริษัท ICON Framework

Published April 29, 2024
กิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 บริษัท ICON Framework พบกับบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน เป็นการรวมตัวของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และพนักงานประจำสาขาต่างจังหวัด เริ่มต้นด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ครอบครัว ICON Framework กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารได้พูดคุยกับพนักงาน เกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ เช่น การอัปเดตลูกค้าในไตรมาส 1, การอัปเดตความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ และการปรับรูปแบบการทำงาน เป็นต้น ในช่วงท้ายของกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคง โดย คุณ ศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานในวันนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด