บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Go live ระบบให้แก่ บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด

Published May 21, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Go live ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบบ ICON CM ระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบ Line OA Customer Portal ระบบอำนวยความสะดวกลูกบ้านหลังเข้าพักอาศัย ให้กับ บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ICON Framework ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด