บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบให้กับ บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท จำกัด

Published June 5, 2024
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบบ ICON CM with SAP Business One ระบบบริหารงานก่อสร้างและระบบบัญชี ให้กับ บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ICON Framework ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด