สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวธุรกิจ

Published March 17, 2017
‘ไอคอน เฟรมเวิร์ค’ เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทอสังหาฯ ...เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ICON REM ซึ่งเป็นระบบจัดการอสังหาฯ ครบวงจร ให้บริการ 4 ระบบหลัก คือ การขาย การเช่าพื้นที่ บริหารงานนิติบุคคล และ โมบาย แอพ สำหรับลูกค้าตรวจสอบการชำระเงินและการแจ้งบริการต่างๆ ในปีนี้จะขยายบริการตัวแทนขายและเช่าที่พักอาศัยเพิ่ม การใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอสังหาฯจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย บุคลากร และเวลาทำงานลงได้ราว 50% ...พูดคุยกับวรรณเทพ หรูวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด

ที่มา : https://youtu.be/ReDCx6C-tSM
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด