02-746-4903 Contact Us

กิจกรรมCSR ICON FRAMEWORK โครงการ "ปันความสุข เติมรอยยิ้มให้น้อง"

Published January 26, 2019
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ทาง บจก. ไอคอน เฟรมเวิร์ค ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขคืนสู่สังคม โดยจัดให้มีกิจกรรม “ปันความสุข เติมรอยยิ้มให้น้อง”  โดยจัดให้มีการถวายเพลพระ  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาค เงิน สิ่งของขาดแคลน เพื่อเด็ก เยาวชน ยากไร้  ด้อยโอกาส (เด็กชาวเขาเผ่าม้ง จำนวน 434 คน)  ณ.วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี (โรงเรียนศรีอุดมวิทยา)

    โดยบรรยากาศภายในวันนั้น น้องๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไป จัดให้เล่นเกม 5 บูธ ซึ่งแต่ละบูธมีการแข่งขันและแจกรางวัล เด็กๆมี รอยยิ้มแห่งความสุขและสนุกกันอย่างเต็มที่ ในช่วงท้ายกิจกรรม ได้จัดให้มีการจับฉลากซึ่งเด็กๆจะได้รับของรางวัลกันครบทุกคน

ช่วงท้ายกิจกรรมได้มีการมอบสิ่งของจำเป็นที่ทางโรงเรียน ขาดแคลน เช่น พัดลม ชุดเครื่องนอน จักรยาน และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น และได้มีการถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆและคณะครูอาจารย์ เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมาก
ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศของเรา และเรามีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อคืนกำไรสู่สังคม
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด