02-746-4903 Contact Us

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 3

Published March 18, 2020
       เมื่อวันที่18 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้จัดกิจกรรม Town Hall พนักงานครั้งที่ 3 ณ ตึก Ture Digital Park โดยภายในงานได้มีกิจกรรม แนะนำพนักงานใหม่ และมอบของรางวัลให้กับพนักงานที่ร่วมทำงานกับองค์กรมาแล้ว 10 ปี เป็นทองคำหนัก 1 บาท นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการมอบเสื้อสูทพนักงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน

       โดยในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติ จากคุณวรรณเทพ หรูวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอคอนเฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมพูดคุยกับพนักงานในหัวข้อของ OKRs (Objectives & Key Results) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้พนักงานถึงเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนขององค์กรที่ดีในอนาคตต่อไป